Historyczne stolice cz. 4 [Sri Lanka]

Ja wyglądało zwiedzanie Anuradhapury opisaliśmy już w poprzednim wpisie. Stąd dziś skupimy się na pokazaniu atrakcji tego miasta. A że dużo w nim różnych stóp (czyli buddyjskich budowli sakralnych), to właśnie stóp będzie dziś najwięcej.

 Najbardziej znaną atrakcją jest miejsce gdzie rośnie szczep drzewa Bodhi, pod którym Budda według tradycji osiągnął oświecenie.

My możemy się już uznać za dość doświadczonych w tym względzie, bo kilka miesięcy  odwiedzaliśmy Bodh gayę i miejsce, w którym to święte drzewo kiedyś rosło.

This entry was posted in Indyjskie and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *