Żarciki [Indie, Delhi]

Pamiętacie dowcipy na temat słoni?
– Ile słoni mieści się w trabancie??
– 4, bo jest tylko tyle miejsc.

– A ile żyraf mieści się w trabancie?
– Zero, bo wszystkie miejsca zajęły słonie.

Michaś przyniósł ostatnio ze szkoły podobną serię, ale o koalach:

– What’s a koala’s favourite drink?
– Coca Koala!

– Why did the koala sit on the clock?
– Bacause he wanted to be on time 🙂

Do tego był jeszcze trzeci, ewidentny odprysk kurologii, czyli nauki o tym dlaczego kura przekroczyła ulicę. Np. pani przedszkolanka powiedziałaby pewnie: “że po to być po drugiej stronie.”, a w interpretacji Platona, bo “kierowała się wyższymi paradygmatami”. Z kolei Bill Gates powiedziałby pewnie, że “kura nie używała oprogramowania Microsoft, więc przejście ulicy zajęło jej 3 sekundy; nowa wersja Microsoft Kura 2010 umożliwi jej przejście o 5 sekund szybsze!”

A wracając do michatkowych dowcipów to:

– Why did the koala cross the road?
– Because it was the chicken’s day off. 🙂

This entry was posted in Indyjskie and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *