Plaża – jeszcze o czystości [Indie, Odisha]

A jeszcze jedno zdjęcie jako przyczynek do dyskusji nt. czystości indyjskich plaż:

This entry was posted in Indyjskie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *